last updated: 2019-01-22 10:05:07.333321
2019

MONTUEWEDTHUFRISAT
1 / 211 / 221 / 231 / 241 / 251 / 26
123123123123123123
9
()
off
()
off
()
off
(B)
Not Available
(K)
Not Available
(B)
Not Available
10
(B)
Not Available
(K)
Not Available
(B)
Not Available
5 (F)
MIKAMI
P (K)
MASUDA
11
(B)
Not Available
(K)
Not Available
(B)
Not Available
4 (F)
YABE
()

Not available
12
(B)
Not Available
P (K)
KIUCHI *
5 (B)
SUDO
MORIYA
KAI*1/22
P (K)
ARIMA*
1/23
13
P (K)
WADA
2 (B)
SAKATA
HATTORI
FUKUDA
K (F)
RIN
MIO
AO
5 (K)
OKADA
KOJIMA
KAWAMO Ki
SASOU* 1/22
14
5 (B)
YAMAMOTO
1 (K)
MORIYA
K (F)
KOUHEI
P (K)
TOMOKI
15
3 (B)
WATANABE
KATABAMI
(K)
Not Available
P (B)
SUZUKI
P (K)
TETSUYA*
1/19
16
(B)
Not Available
()

Not available
17
3 (B)
MORII
IZUMI
P (K)
YUUMI* 1/9
K (K)
NATSUKI
SATSUKI
CHIHIRO
18
4 (B)
SAWABE
SHIRAISHI
19
P (B)
KOUCHI
1 (K)
SATO Y.
KUSAKARI
3 (B)
ITOU
SAKAI
P (Y)
UENO
20
2 (B)
KANAMORI H *1/9
KANAMORI K *1/9
P (Y)
YAMASHITA
(B)
Not Available